Erciyes Üniversitesi Akademi Gazetesi

SAHİBİ
Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Prof. Dr. Murat DOĞAN
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Okutman Talat Hakan ERDEM
EDİTÖR
Şevket ATALAY
YAYIN KURULU
Prof. Dr. Karamehmet YILDIZ
Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK
Prof. Dr. Murat DOĞAN
Fikret KARA
Öğr. Gör. Talat Hakan ERDEM
Şevket ATALAY
DİZGİ
Elif ALPTEKİN
FOTOĞRAFLAR
Hamza AKTAŞ-Hasan BULU
Ayşe ULUER-Hasan TAŞCAN

Erciyes Üniversitesi
Basın-Yayın Müdürlüğü Melikgazi - KAYSERİ
Telefon: +90 352 437 82 21 - Fax: +90 352 437 76 27
basinyayin@erciyes.edu.tr  
http://akademigazete.erciyes.edu.tr 

3 Ayda Bir Yayınlanır